Kontakt

FABRYKA CIAST I CUKRÓW
Dr STANISŁAWA GURGULA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37-500 Jarosław
ul. 3 Maja 41A
Nr KRS: 0000271702
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 700 000,00 PLN
NIP 792 215 98 53, REGON 180193338
Konto bankowe: BS w Jarosławiu Nr 73 9096 0004 2001 0011 9803 0001
mapka
tel./fax 16 621 20 25
16 621 20 27

e-mail: biuro@fabrykagurgul.pl

  Prezes Zarządu Aneta Gurgul
  Kierownik Produkcji Iwona Sanakiewicz
  Dz. Handlowy Wanda Winiarska
  Natalia Wota
  tel. (16) 621 20 25
  (16) 621 20 27