Strona główna

OGŁOSZENIE

W celu wykonania fotowoltaiki do 50 KW na budynku Fabryki Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgula Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 41 A w Jarosławiu prosimy o przesyłanie ofert do 14.06.2022 r. zwykłą pocztą lub na e-maila: biuro@fabrykagurgul.pl
Warunki:
– instalacja do 50 KW umiejscowiona na dachu budynku Fabryki Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgula SP. z o.o.,
– oferta powinna obejmować projekt wykonania instalacji i zabezpieczenia ppoż.

dzieci